ALT İŞLENTİ ÜRÜNLERİ
 ÜRÜN ADI  KİMYASAL YAPISI  GÖRÜNÜŞ  FİLM SERTLİĞİ  KARAKTERİSTİK ÖZELLİĞİ
Cibotan AP
Polimerik Dolgu Sarımsı Viskoz Sıvı Yumuşak Cibotan AP geniş pH aralığında kullanılabilen bir polimer retanaj maddesidir. Cibotan AP ile yapılan retenaj sonucunda kromlu derinin yumuşak yapısı korunarak dolgunluk ve sırça sıkılığında fark edilir iyileşme görülür. Retanajında Cibotan AP kullanılan deriler daha homojen ve canlı boyanırlar. Krom tabaklamada krom ilavesi öncesi kullanılarak daha dolgun kromlu deriler elde edilmesine yardımcı olur. Krom retanajda ve ana retanajda da güvenle kullanılır.
CK 40 Kromlu Deri Retenaj İçin Polimer Tanen  Sarımsı Viskoz Sıvı Yumuşak CK 40 Deriye dolgun ve sıkı bir cilt kazandırır. Işık haslığı ve homojen boyama verir. Asitlere karşı hassas olup, sentetik ve bitkisel tanenlerle asit boyalarla, diğer maddelerle ph 3,8'in altına inmediği sürece çok iyi bağdaşır.
CK 41 Kromlu Deri Retenaj İçin Polimer Tanen  Sarımsı Viskoz Sıvı Orta Yumuşak
CK 41 Asitlere karşı hassas olup, deriye bağlanma, dolgu yapma, sıkı ve dolgun cilt verme özelliği vardır.
CK 45 Kromlu Deri Retenaj İçin Polimer Tanen  Sarımsı Viskoz Sıvı Çok Yumuşak
CK 45 Deriye dolgun ve yumuşak cilt verir.Bitkisel tanenlerle ve diğer maddelerle retenajda kullanılır.
CK 80 WET Yumuşatma Yardımcı Maddesi
Sarımsı Sıvı
Çok Yumuşak
CK 80 Wet Vidala, zig ve kürk sanayi için yumuşatma yardımcı maddesidir.Yumuşatma maddelerinin etkisini arttırarak yumuşatma prosesine imkan verir.Aynı zamanda ham deriye zararlı bakterilerin etkisini önle yen bakterisit ihtiva eder.
Cibodeg 88 Yağ Giderme Maddesi Sarımsı Berrak Sıvı Yumuşak Cibodeg 88 Yağ giderme  ve yağ gidermeyi desteklemek amacı ile ıslatma, kireçlik, kireç giderme, sama ve geri ıslatma aşamalarında kullanılır. Doğal yağın giderilmesi ve kalan yağın homojen dağılımını sağlar. Boya emilimini geliştirerek bitmiş ürün kalitesini geliştirir. Giysilik derilerde wet blue temizliği yanısıra kürk-süette yüksek yün temizliği ve beyazlığı sağlanır.
Cibowas 92
Yün Yıkama Maddesi
Açık Mavimsi Berrak Sıvı
Yumuşak
Cibowas 92 Özellikle kürk ve kürk süet üretiminde yün yıkama, yağ giderme ve temizliği için kullanılır. Mükemmel yün temizliği ve üstün beyazlık, yüne canlılık ve parlaklık verir. Güçlü temizlik özelliği sayesinde et etrafındaki kirlerin ve doğal yağların ortamdan uzaklaşmasını destekler. Tüyü beyaz boyamada performansı çok iyidir.
Cibotan DD Disiyandiamid Bazlı Reçineli Tanen  
Açık Kahvemsi Pudra
 
Orta Yumuşak Cibotan DD Kromlu derinin retenajında kullanılmak üzere hazırlanmış retanaj maddesi. Cibotan DD derinin krom özeliğini değiştirmeden özellikle etekleri doldurur. Bu sayede krastın her yerinin aynı kalınlıkta olmasına yardımcı olur. Sıkı ciltli ve dolgunluk istenen her türlü derinin retenajında kullanılır. Derinin baskı ve polişlenme  özelliğini artırır. Deriye iyi zımparalanma haslığı verir.
Cibotan FN Fenolik Retenaj Maddesi Sarı Pudra  
Yumuşak
 
Cibotan FN özellikle yumuşak derilerin retenajı için hazırlanmış bir üründür. Deriye dolgun ve yumuşak bir tutum verir. Yüksek tabaklama kabiliyeti ile beyaz deriler için idealdir. Krom retanajda kullanıldığında Cibotan FN  yumuşak tutum ve gözle görülür şekilde bir yüzey parlaklığı verir. Cibotan FN  ile canlı renkli boyamalar  elde edilir . Vejetal tabaklanmış derilerin retanajında kullanımıyla yumuşaklık ve boyanabilirliğe olumlu etki sağlar.
Cibotan ME Melamin Retenaj Maddesi Hafif Sarı Pudra Yumuşak Cibotan ME Melamin bazlı  reçineli tanendir. Deriye yumuşak bir iç dolgunluk sağlar ve aynı zamanda eteklere doğru olan boşluklu yerleri doldurma özelliğine sahiptir. Döşemelik, nappa, softy ve giysilik derilerde rahatlıkla kullanılabilir. Sıkı, boşluksuz, kauçuğumsu bir tutum elde edilir. Kuru dolapta homojen, küçük partiküllü kırım elde edilir. Cibotan ME  bir anyonik ürün olarak bütün retanaj ve boyama maddeleri ile uyumludur. Cibotan ME mineral tabaklama  maddelerine dayanıklı değildir. pH   3’ün altında stabilitesini kaybeder.
Cibotan MO
Otobazifiyan Madde
 
 
 
 
 
 
Cibotan MO suda kademeli bir şekilde çözülmek üzere dizayn edilmiştir. Bu özelliği sayesinde krom tabaklama banyosunda Krom’un yavaş bazifiye olmasını sağlar. Bu bazifikasyon özelliği sayesinde daha homojen ve dengeli tabaklama  sağlar. Cibotan MO istenilen kalite ve standartta deri alınmasına yardımcı olur. Partiler arasında oluşabilecek farkları minimuma indirerek boyama aşamasında parti içi renk farklılıklarını ortadan kaldırır.
Cibotan NS  Nötral Sintan  
 Sarımsı Pudra
 
 
 
 
Cibotan NS kromlu derilerin  nötralizasyon ve boyama prosesleri için geliştirilmiş bir üründür. Krom tuzlarını maskeleme ajanı olarak görev yapar ve dolgunluğu artırır. Cibotan NS nötralizasyon sırasında pH’ın derinin genelinde dengeli bir şekilde yükselmesini sağlar ve krom kollagen komplekslerinin anyonik toz boyalara, vejetal ve sentetik retenaj maddelerine çok fazla yaklaşmasını önler. Düzgün yüzey tanesi homojen boyama ve boyalara mükemmel uyum gösterir. Cibotan NS ayrıca yağlamada da kullanılabilir. Yağlama prosesinin sonuna eklenerek özellikle ekstra kuru bir tutum almak için kullanılır.
Cibotan PFA
 Boya ve Dolgu Dispergatörü
 Bej Pudra
 
Cibotan NS kromlu derilerin  nötralizasyon ve boyama prosesleri için geliştirilmiş bir üründür. Krom tuzlarını maskeleme ajanı olarak görev yapar ve dolgunluğu artırır. Cibotan NS nötralizasyon sırasında pH’ın derinin genelinde dengeli bir şekilde yükselmesini sağlar ve krom kollagen komplekslerinin anyonik toz boyalara, vejetal ve sentetik retenaj maddelerine çok fazla yaklaşmasını önler. Düzgün yüzey tanesi homojen boyama ve boyalara mükemmel uyum gösterir. Cibotan NS ayrıca yağlamada da kullanılabilir. Yağlama prosesinin sonuna eklenerek özellikle ekstra kuru bir tutum almak için kullanılır.
Cibolime MN
 Amin Esaslı Damar Açıcı
Renksiz Sıvı
 
Cibolime MN kıl kökünün etkili, hızlı bir şekilde gevşemesine sebep olur. Cibolime MN epidermis ve kıl kökü kalıntılarını uzaklaştırarak temiz bir tola eldesini sağlar. Aşırı şişme sonucu oluşabilecek damarlanmaları en aza indirir.
Cibolime PUR
Amin İçermeyen Damar Açıcı
Açık Kahverengi Sıvı
 
Cibolime PUR özel yapısı  kıl kökünün etkili, hızlı bir şekilde gevşemesine sebep olur. Cibolime PUR epidermis ve kıl kökü kalıntılarını uzaklaştırarak temiz bir tola eldesini sağlar. Aşırı şişme sonucu oluşabilecek damarlanmaları en aza indirir. Daha açık renkli tola verir.
CK 52
Sentetik Bazlı Anyonik Yağlama Maddesi
Kahvemsi Sarı Akışkan Sıvı
Çok Yumuşak
CK 52 Büyükbaş ve küçükbaş derilerin yağlanmasında kullanılır.CK 52 ile yağlanmış deriler dolgun, yumuşak, sıkı sırçalı ve mükemmel ışık haslığına sahiptir.
Ciboil ADN Tabii Esaslı Sülfone Yağlama Maddesi Kızıl Kahverengi Sıvı Çok Yumuşak Ciboil ADN doğal yağların sülfonasyonu ile üretilmiş anyonik yağlama maddesidir. Deriye dengeli bir iç yumuşaklığı verir, yüzlük derilerde boşluk riski oluşturmadan çok iyi yüzey yağlaması yapar. Ciboil ADN ile yağlama işlemi yapılmış deriler hamurlu, tok bir yumuşaklık kazanırlar. Yeterli yüzey yağlılığı sayesinde esnek ciltli, nemli tutumlu deriler elde edilir ve bu sayede retanajda kullanılan doğal ve sentetik tanenlerin sebep olacağı cilt çatlaması riski elimine edilir. Ciboil ADN ile yağlaması yapılmış deriler yüksek renk canlılığına sahip olurlar. Homojen ve renk haslığı yüksek boyamalar elde edilir.  Giysilik ve softy derilerde kullanımında da kırılgan olmayan, iyi dolaplanabilir dolgun ve hoş tutumlu deriler elde edilir. Nötralizasyon pH’ının yükseltilmesiyle daha etkin yağlamalar elde edilir.
Ciboil AS 60 Tabii Esaslı Sülfone Yağlama Maddesi Kızıl Kahverengi Sıvı
  Ciboil AS 60 doğal yağların sülfonasyonu ile üretilmiş anyonik yağlama maddesidir. Deriye dengeli bir iç yumuşaklığı verir, yüzlük derilerde boşluk riski oluşturmadan çok iyi yüzey yağlaması yapar. Ciboil AS 60 ile yağlama işlemi yapılmış deriler hamurlu, tok bir yumuşaklık kazanırlar. Yeterli yüzey yağlılığı sayesinde esnek ciltli, nemli tutumlu deriler elde edilir ve bu sayede retanajda kullanılan doğal ve sentetik tanenlerin sebep olacağı cilt çatlaması riski elimine edilir. Giysilik ve softy derilerde kullanımında da kırılgan olmayan, iyi dolaplanabilir dolgun ve hoş tutumlu deriler elde edilir. Nötralizasyon pH’ının yükseltilmesiyle daha etkin yağlamalar elde edilir.
Ciboil ASF Tabii Esaslı Sülfite Yağlama Maddesi     Ciboil ASF doğal yağların sülfitasyonu ile üretilmiş anyonik yağlama maddesidir. Deriye etkin bir iç yumuşaklığı verir, yüzlük derilerde krom retanajda ve ana yağlamada diğer yağlarla birlikte düşük miktarlarda verilerek istenen iç yumuşaklığa ulaşılır. Ciboil ASF yumuşaklık istenen her türlü deri tipinde kullanılabilir. Softy, giysilik, döşemelik gibi deri tiplerinde deriyi ağırlaştırmadan hoş bir yumuşaklık elde edilmesine yardımcı olur. Özel üretim tekniği sayesinde Ciboil ASF ile yağlaması yapılan derilerin boyamaları diğer sülfite yağlarla işlenen derilere kıyasla daha canlı, homojen ve koyu tonlu olur.
Ciboil FAE Fosforik Asit Esteri Yağlama Maddesi     Ciboil FAE  deri kesitinde dengeli ve homojen yumuşaklık, hoş, dolgun ve sıkı tutum verir. Her türlü derinin yağlamasında kullanılabilir. Süet derilerde ipeksi tutum ve göze çarpan parlaklık kazandırır. Krom tabaklamada kullanımında açık renkli wet-blue deriler verir.
Ciboil HMC Doğal Esaslı Kombine Yağlama Maddesi Bej Kıvamlı Sıvı   Ciboil HMC doğal yağların kombinasyonudur. Deri yağlamada tek başına ve anyonik yağlarla rahatlıkla kombine edilerek istenilen derinin elde edilmesini sağlar. Kuru dolap dayanıklılığı yüksektir. Vidala deri yağlamasında her tür deri için uygun olup iç yumuşaklık istenen deri tiplerinde yüksek performans sağlar.
Ciboil HPY Sentetik ve Doğal Paça Yağı Kombinasyonu Sarımsı Sıvı   Ciboil HPY kromlu ve bitkisel tabaklanmış derilerin yağlanmasında kullanılır. Çok yüksek ışık haslığı verir. Beyaz ve açık renkli boyanan derilerde kullanılması özellikle tavsiye edilir. Ciboil HPY dolgunluk ve deriye su geçirmezlik özelliği katar. Yağlama gücü çok yüksektir. Ciboil HPY anyonik, katyonik, nonyonik ve amfoterik yağlarla kombine halde kullanılabilir. Yağ kombinasyonuna %0,5 ila %1,0 arası ilave edilebilir. Finisajda yüzey yağı olarak geniş aralıkta kullanılabilir.
Ciboil LME Lanolin İçeren Sentetik Yağlama Maddesi Bej Rengi Viskoz Sıvı   Ciboil LME her türlü deri tiplerinde kullanılır. İnce sırça, ipeğimsi tuşe, yumuşak pürüzsüz deriler elde edilmesini sağlar. Yoğun bitkisel retanaj yapılan derilerde kullanımıyla cilt elastikiyetini artırarak sırça çatlamalarını engeller. İşlem aşamalarındaki mekaniklerde maruz kalınan sıcaklıklara karşı dayanımı çok iyidir. Minimum reflaktometrik fogging değerlerinden dolayı Ciboil LME non – fogging otomobil döşemeliği için uygundur.
Ciboil MLS Lesitin İçeren Sentetik Yağlama Maddesi Bej Rengi Viskoz Sıvı   Ciboil MLS yumuşak ve dökümlü deri tiplerinde çantalık, giysilik,  ayakkabılık, mobilyalık, otomobil döşemelik ve kürklük deriler için ideal bir yağlama maddesidir. Ciboil MLS içerdiği maddeler sayesinde nubuk ve süet derilerde zımpara sonrası canlı, hoş tuşeli, yazı efektli hav elde edilir. Nubuk, süet, eldivenlik deri yapımında ana yağlama maddesi olarak kullanılır.
Ciboil RAF Sentetik ve Doğal Kombine Yağlama Maddesi Bej Rengi Viskoz Sıvı   Ciboil RAF sentetik ve doğal yağların kombinasyonudur.  Anyonik yağlarla kombine edilerek ya da isteğe göre tek başına kullanılarak istenilen yumuşaklıkta deriler elde edilebilir. Sentetik esaslı olması deride ekstra iç yumuşaklık alınmasını sağlar. Kuru dolap dayanıklılığının yüksek olması özellikle giysilik, napa ve softy türü derilerde tercih sebebidir.
Ciboil SRC Yağlama Maddesi Kızıl Kahve Viskoz Sıvı   Ciboil SRC kombine bir yağlama maddesidir. Deri yağlamada anyonik yağlarla kombine edilerek ya da isteğe göre tek başına kullanılarak istenilen yumuşaklıkta derinin elde edilmesinde yardımcıdır. Tabii yağların sentetik uç ürünleri ile diğer alifatik kimyasalların kombinasyonu oluşu deride iyi bir iç yağlamaya sebep olur. Dolayısı ile derilerin kuru dolap haslıkları çok yüksek olur.
Ciboil WPL Özel Efekt Yağlama Maddesi Bej Rengi Katı Pasta   Ciboil WPL   burnish (yakma ) efekti verir. Ciboil WPL retenaj ve son yağlaması bitmiş derilerde yeni banyoda % 100 su  ile dolap sıcaklığı 60°C’ ye getirilerek kullanılır. Ürün once sıcak suyla eritilir, ardından dolaba doğrudan doğruya kapaktan verilir. Ciboil WPL istenilen kararma oranına göre % 4-6 oranında eritilip dolaba direk olarak verilir. Dolap sıcaklığı 60 °C’den düşük olması halinde  istenilen sonuca ulaşmak zordur.